มกราคม ๒๕๖๗ : January 2024

 1. เมื่อวันพุธที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2567 เวลา 9.00 น. ผู้บริหารของสำนักบริการคอมพิวเตอร์รับมอบของขวัญจากหน่วยงานในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และแต่ละฝ่ายของสำนักบริการคอมพิวเตอร์ มอบของขวัญปีใหม่ ถ่ายภาพโดยคุณอติรัตน์
 2.  เมื่อวันศุกร์ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2567 เวลา 14.00 น. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะเกษตร คณะบริหารธุรกิจ สำนักบริหารการศึกษา และสำนักพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต เยี่ยมชมดูงานด้านระบบการจองรถยนต์ของสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมใหญ่ 708 ชั้น 7 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ถ่ายภาพโดยคุณอติรัตน์
 3.  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2567 เวลา 14.00 น. ประชุมคณะทำงานจัดเตรียมสถานที่งานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ปีที่ 39 ณ บริเวณชั้น 1 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ถ่ายภาพโดยคุณอติรัตน์
 4. เมื่อวันจันทร์ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2567 เวลา13.00-16.00 น. สำนักบริการคอมพิวเตอร์  จัดอบรมคอมพิวเตอร์หลักสูตร "Microsoft Excel เพื่อการจัดการข้อมูล สำหรับนิสิตคณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์" ณ ห้อง 406 ชั้น 4 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ถ่ายภาพโดยคุณอติรัตน์  
 5. เมื่อวันพุธที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2567 เวลา 13.00-16.00 น. ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "เข้าใจ ใช้งาน โจมตี และก้าวข้าม ChatGPT" วิทยากรโดย ผศ.ดร.ภารุจ รัตนวรพันธุ์ ณ ห้อง 408 ชั้น 4 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ถ่ายภาพโดยคุณอติรัตน์
 6. เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2567 เวลา 9.00 น. สำนักบริการคอมพิวเตอร์ จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบปีที่ 39 ณ บริเวณชั้น 1 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ถ่ายภาพโดยคุณอติรัตน์ 
 7.  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2567 เวลา 13.00 น. สำนักบริการคอมพิวเตอร์ จัดบรรยายพิเศษเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบปีที่ 39 ณ ห้อง 903 ชั้น 9 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ถ่ายภาพโดยคุณอติรัตน์
 8.  เมื่อวันจันทร์ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2567 เวลา 13.00-16.00 น. สำนักบริการคอมพิวเตอร์ จัดอบรมคอมพิวเตอร์หลักสูตร "การตัดต่อวิดีโอเบื้องต้นด้วยโปรแกรม Davinci Resolve สำหรับนิสิตคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์" ณ ห้อง 508 ชั้น 5 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ถ่ายภาพโดยคุณอติรัตน์
 9. เมื่อวันจันทร์ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2567 เวลา 9.00-16.00 น. สำนักบริการคอมพิวเตอร์ จัดอบรมคอมพิวเตอร์หลักสูตร "Smart Working with Office365 รุ่นที่ 1" ณ ห้อง 509 ชั้น 5 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ถ่ายภาพโดยคุณอติรัตน์ 
 10. เมื่อวันพุธที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2567 เวลา  13.00-16.00 น. สำนักบริการคอมพิวเตอร์ จัดอบรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตร "การสร้างสื่อด้วย CANVA สำหรับนิสิตคณะมนุษยศาสตร์" ณ ห้อง 508 ชั้น 5 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ถ่ายภาพโดยคุณอติรัตน์

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ : February 2024

 1. เมื่อวันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลา 9.30 น. รศ.ดร.อนันต์ ผลเพิ่ม รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัล และรักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักบริการคอมพิวเตอร์ พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากร เข้าร่วมพิธีวางแจกันดอกไม้คารวะสามบูรพาจารย์ และเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบปีที่ 81 ณ อนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ และหอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ถ่ายภาพโดยคุณอติรัตน์
 2. เมื่อวันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลา 9.30 น. รศ.ดร.อนันต์ ผลเพิ่ม รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัล และรักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักบริการคอมพิวเตอร์ พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากร ร่วมพิธีวางพวงมาลาวันคล้ายวันสถาปนาคณะประมง ครบรอบปีที่ 81 ณ อนุสาวรีย์ศาสตราจารย์บุญ อินทรัมพรรย์ คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ถ่ายภาพโดยคุณอติรัตน์
 3. เมื่อวันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลา 9.00 น. รศ.ดร.อนันต์ ผลเพิ่ม รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัล และรักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักบริการคอมพิวเตอร์ พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย เยี่ยมชมดูงาน และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ณ ศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (Thailand Computer Emergency Response Team (ThaiCERT)) ถ่ายภาพโดยคุณสิทธิพรรธน์
 4. เมื่อวันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลา 9.00-12.00 น. สำนักบริการคอมพิวเตอร์ จัดอบรมคอมพิวเตอร์หลักสูตร "Microsoft excel สำหรับการทำงานสำนักงานเบื้องต้น" สำหรับนิสิตคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ ห้อง 406 ชั้น 4 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ถ่ายภาพโดยคุณอติรัตน์
 5. เมื่อวันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลา 13.00-16.00 น. สำนักบริการคอมพิวเตอร์ จัดอบรมคอมพิวเตอร์หลักสูตร "Microsoft excel สำหรับการทำงานสำนักงานเบื้องต้น" สำหรับนิสิตคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ ห้อง 406 ชั้น 4 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ถ่ายภาพโดยคุณอติรัตน์
 6. เมื่อวันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลา 13.30 น. ประชุมกรรมการบริหารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ณ ห้องประชุมใหญ่ 708 ชั้น 7 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ถ่ายภาพโดยคุณอติรัตน์
 7. เมื่อวันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลา 9.00-12.00 น. สำนักบริการคอมพิวเตอร์ จัดอบรมคอมพิวเตอร์หลักสูตร "Microsoft Excel สำหรับการทำงานสำนักงานเบื้องต้น" นิสิตคณะเศรษฐศาสตร์ กลุ่ม 3 ณ ห้อง 406 ชั้น 4 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ถ่ายภาพโดยคุณอติรัตน์
 8. เมื่อวันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลา 13.00-16.00 น. สำนักบริการคอมพิวเตอร์ จัดอบรมคอมพิวเตอร์หลักสูตร "Microsoft Excel สำหรับการทำงานสำนักงานเบื้องต้น" นิสิตคณะเศรษฐศาสตร์ กลุ่ม 3 ณ ห้อง 406 ชั้น 4 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ถ่ายภาพโดยคุณอติรัตน์
 9. เมื่อวันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ฺ พ.ศ. 2567 เวลา 9.00-16.00 น. สำนักบริการคอมพิวเตอร์ จัดอบรมคอมพิวเตอร์หลักสูตร "Smart Working with Office 365 สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์" ณ ห้อง 509 ชั้น 5 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ถ่ายภาพโดยคุณอติรัตน์
 10. เมื่อวันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลา 9.00-12.00 น. สำนักบริการคอมพิวเตอร์ จัดอบรมคอมพิวเตอร์สำหรับนิสิตคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หลักสูตร "การใช้ MS Excel สำหรับการคำนวณและกราฟ" ณ ห้อง 406 ชั้น 4 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ถ่ายภาพโดยคุณอติรัตน์
 11. เมื่อวันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลา 13.30 น. ประชุมการเตรียมงานประชุมวิชาการ ณ ห้อง 708 ชั้น 7 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ถ่ายภาพโดยคุณอติรัตน์
 12. เมื่อวันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลา 10.00 น. ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 75-78 ณ ห้องประชุมธีระ สูตะบุตร อาคารสารนิเทศ 50 ปี ถ่ายภาพโดยคุณอติรัตน์
 13. เมื่อวันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลา 13.00-16.30 น. สำนักบริการคอมพิวเตอร์ จัดโครงการวันแห่งการสร้างสัมมาทิฐิเดือนกุมภาพันธ์ เรื่อง "การชี้แจงทำความเข้าใจและให้ความรู้แนวทางการขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จด้วย OKRs" ณ ห้อง 408 ชั้น 4 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ถ่ายภาพโดยคุณอติรัตน์
 14. เมื่อวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลา 9.00 น. APNG Camp ณ ห้อง 408 ชั้น 4 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ถ่ายภาพโดยคุณอติรัตน์
 15. เมื่อวันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลา 10.00 น. ประชุมฝ่ายฝึกอบรมและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุมเจ้าหน้าที่ ชั้น 7 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ถ่ายภาพโดยคุณอติรัตน์
 16. เมื่อวันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลา 13.30 น. ภาพเบื้องหลังการถ่ายทำคลิปโปรโมตงานประชุมวิชาการ พ.ศ. 2567 ณ อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ถ่ายภาพโดยคุณอติรัตน์
 17. เมื่อวันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลา 13.00-16.30 น. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเยี่ยมชมดูงาน ณ อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ถ่ายภาพโดยคุณอติรัตน์
 18. เมื่อวันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลา 8.30-16.30 น. อบรมผู้ดูแลระบบโครงการยกระดับขีดความสามารถระบบแพลตฟอร์มดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ ณ ห้อง 802 ชั้น 8 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ถ่ายภาพโดยคุณอติรัตน์

มีนาคม ๒๕๖๗ : March 2024

 1. เมื่อวันศุกร์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 11.00 น. ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ณ ห้อง 708 ชั้น 7 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ถ่ายภาพโดยคุณอติรัตน์
 2. เมื่อวันจันทร์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 14.00-16.00 น. โครงการ Train the Trainer หัวข้อ การพัฒนาแอปพลิเคชันแบบ Low code development platform ด้วย Google AppSheet สำหรับผู้บริหาร ณ ห้อง 903 ชั้น 9 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ถ่ายภาพโดยคุณอติรัตน์
 3. เมื่อวันจันทร์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 10.00 น. เบื้องหลังการประชุมวิชาการครั้งที่ 62 ณ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ถ่ายภาพโดยคุณอติรัตน์
 4. เมื่อวันอังคารที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 9.00-16.00 น. โครงการ Train the Trainer หัวข้อ การพัฒนาแอปพลิเคชันแบบ Low code development platform ด้วย Google AppSheet ห้อง 508-509 ชั้น 5 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ถ่ายภาพโดยคุณอติรัตน์
 5. เมื่อวันอังคารที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 9.30 น. การประชุมวิชาการครั้งที่ 62 ณ ห้อง 306 ชั้น 3 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ถ่ายภาพโดยคุณอติรัตน์
 6. เมื่อวันพุธที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 9.30 น. การประชุมวิชาการครั้งที่ 62 ณ ห้อง 903 ชั้น 9 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ถ่ายภาพโดยคุณอติรัตน์
 7. เมื่อวันอังคารที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 10.30 น. สำนักบริการคอมพิวเตอร์ โอนครุภัณฑ์ให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร ณ บริเวณชั้น 1 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ถ่ายภาพโดยคุณอติรัตน์
 8. เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 9.30 น. การประชุมวิชาการครั้งที่ 62 ณ ห้อง 902903 ชั้น 9 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ถ่ายภาพโดยคุณอติรัตน์
 9. เมื่อวันจันทร์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 9.30 น. ผศ.ดร.ธานินทร์ คงศิลา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักบริการคอมพิวเตอร์ พร้อมด้วย รศ.ดร.อนันต์ ผลเพิ่ม รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัล คณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักบริการคอมพิวเตอร์ มอบกระเช้าของที่ระลึกร่วมแสดงความยินดีแก่ รศ.ดร.อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ ครบรอบปีที่ 58 ณ ชั้น 6 อาคารศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์ 60 พรรษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ถ่ายภาพโดยคุณอติรัตน์
 10. เมื่อวันจันทร์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 9.00-16.00 น. อบรมการพัฒนาแอปพลิเคชั่นแบบไม่มีโค้ดด้วย Appsheet รุ่นที่ 2 ณ ห้อง 509 ชั้น 5 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ถ่ายภาพโดยคุณอติรัตน์
 11. เมื่อวันพุธที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 13.00-16.30 น. สำนักบริการคอมพิวเตอร์ จัดโครงการวันแห่งการสร้างสัมมาทิฐิสำหรับเดือนมีนาคม เรื่อง "ของมันต้องมี เป็นหนี้ มีเงินออม จัดการอย่างไร" วิทยากรโดย ผศ.สุชิน ปลีหะจินดา ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษภาควิชาสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ ห้อง 510 ชั้น 5 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ถ่ายภาพโดยคุณอติรัตน์
 12. เมื่อวันจันทร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 9.00-16.00 น. สำนักบริการคอมพิวเตอร์จัดอบรมคอมพิวเตอร์สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หลักสูตร "Basic Data Literacy รุ่น 1" ณ ห้อง 509 ชั้น 5 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ถ่ายภาพโดยคุณอติรัตน์
 13. เมื่อวันจันทร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 14.00 น. ประชุมคณะทำงานร่าง TOR โครงการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุมใหญ่ 708 ชั้น 7 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ถ่ายภาพโดยคุณอติรัตน์
 14. เมื่อวันอังคารที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 14.00 น. KM ระบบจองรถออนไลน์ ณ ห้องประชุมเล็ก 708 ชั้น 7 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ถ่ายภาพโดยคุณอติรัตน์
 15. เมื่อวันอังคารที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 9.00-16.00 น. อบรม AI Admin ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ณ ห้อง 802 ชั้น 8 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ถ่ายภาพโดยคุณอติรัตน์
 16. เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 9.00-16.00 น. อบรม AI สำหรับอาจารย์และนักวิจัย ณ ห้อง 504 ชั้น 5 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ถ่ายภาพโดยคุณอติรัตน์
 17. เมื่อวันจันทร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 9.00-16.00 น. สำนักบริการคอมพิวเตอร์ จัดอบรมคอมพิวเตอร์สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หลักสูตร "สร้างกระบวนการทำงานแบบอัตโนมัติด้วย Microsoft Power Automate รุ่นที่ 1" ณ ห้อง 509 ชั้น 5 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ถ่ายภาพโดยคุณอติรัตน์
 18. เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 9.45 น. คณะทำงานเตรียมสอบ ก.พ. ทำพิธีไหว้ศาลเจ้าที่ ณ บริเวณชั้น 1 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ถ่ายภาพโดยคุณอติรัตน์
 19. เมื่อวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 11.30 น. สำนักบริการคอมพิวเตอร์ จัดเตรียมทีมรับสมัครสอบ ก.พ. ณ อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ถ่ายภาพโดยคุณอติรัตน์
 20. เมื่อวันเสาร์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 7.00-17.30 น. สำนักบริการคอมพิวเตอร์ จัดเตรียมทีมรับสมัครสอบ ก.พ. ณ อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ถ่ายภาพโดยคุณอติรัตน์
 21. เมื่อวันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 7.00-17.30 น. สำนักบริการคอมพิวเตอร์ จัดเตรียมทีมรับสมัครสอบ ก.พ. ณ อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ถ่ายภาพโดยคุณอติรัตน์

เมษายน ๒๕๖๗ : April 2024

 1. เมื่อวันจันทร์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2567 เวลา 14.00 น. สำนักบริการคอมพิวเตอร์ จัดประชุมและให้การต้อนรับนักศึกษาฝึกงาน และแนะนำพนักงานใหม่ ณ ห้องประชุมใหญ่ 708 ชั้น 7 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ถ่ายภาพโดยคุณอติรัตน์
 2. เมื่อวันอังคารที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2567 เวลา 9.00-16.00 น. สำนักบริการคอมพิวเตอร์ จัดอบรมคอมพิวเตอร์หลักสูตร "Basic Data Literacy รุ่นที่ 2" ณ ห้อง 509 ชั้น 5 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ถ่ายภาพโดยคุณอติรัตน์
 3. เมื่อวันพุธที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2567 เวลา 9.00 น. สำนักบริการคอมพิวเตอร์ จัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ ณ บริเวณชั้น 1 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ถ่ายภาพโดยคุณอติรัตน์
 4. เมื่อวันพุธที่ 17 เมษายน พ.ศ. 20567 เวลา 15.20 น. สำนักบริการคอมพิวเตอร์ จัดพิธีรดน้ำขอพร ผศ.ดร.ธานินทร์ คงศิลา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ณ ห้องผู้อำนวยการสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ชั้น 7 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ถ่ายภาพโดยคุณอติรัตน์
 5. เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2567 เวลา 9.00 น. ประชุมเตรียมจัดสอบวิชาชีพเวชกรรม (แพทยสภา) ณ ห้องประชุมใหญ่ 708 ชั้น 7 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ถ่ายภาพโดยคุณอติรัตน์
 6. เมื่อวันเสาร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2567 เวลา 7.00 น. สำนักบริการคอมพิวเตอร์ จัดสอบวิชาชีพเวชกรรม (แพทยสภา) ณ อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ถ่ายภาพโดยคุณอติรัตน์
 7. เมื่อวันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2567 เวลา 7.00 น. สำนักบริการคอมพิวเตอร์ จัดสอบวิชาชีพเวชกรรม (แพทยสภา) ณ อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ถ่ายภาพโดยคุณอติรัตน์
 8. เมื่อวันอังคารที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2567 เวลา9.00-16.30 น. สำนักบริการคอมพิวเตอร์ จัดอบรมคอมพิวเตอร์หลักสูตร "การพัฒนาแอปพลิเคชันแบบไม่มีโค้ด ด้วย Google Appsheet รุ่นที่ 3" ณ ห้อง 509 ชั้น 5 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ถ่ายภาพโดยคุณอติรัตน์
 9. เมื่อวันอังคารที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2567 เวลา 9.00-16.00 น. สำนักบริการคอมพิวเตอร์ จัดอบรมคอมพิวเตอร์หลักสูตร "การใช้โปรแกรม LightRoom" ณ ห้อง 402 ชั้น 4 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ถ่ายภาพโดยคุณอติรัตน์
 10. เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2567 เวลา 13.30-16.00 น. สำนักบริการคอมพิวเตอร์ จัดโครงการวันแห่งการสร้างสัมมาทิฐิเดือนเมษายน พ.ศ. 2567 บรรยายพิเศษโดย รศ.ดร.อนันต์ ผลเพิ่ม รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัล ณ ห้อง 510 ชั้น 5 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ถ่ายภาพโดยคุณอติรัตน์
 11. เมื่อวันศุกร์ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2567 เวลา 12.30-17.30 น. (รอบบ่าย) สำนักบริการคอมพิวเตอร์ จัดเตรียมทีมรับสมัครสอบ ก.พ. ณ อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ถ่ายภาพโดยคุณอติรัตน์
 12. เมื่อวันเสาร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2567 เวลา 7.00-12.00 น. (รอบเช้า) สำนักบริการคอมพิวเตอร์ จัดเตรียมทีมรับสมัครสอบ ก.พ. ณ อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ถ่ายภาพโดยคุณอติรัตน์
 13. เมื่อวันเสาร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2567 เวลา 12.30-17.30 น. (รอบบ่าย) สำนักบริการคอมพิวเตอร์ จัดเตรียมทีมรับสมัครสอบ ก.พ. ณ อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ถ่ายภาพโดยคุณอติรัตน์
 14. เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 เม.ย. พ.ศ. 2567 เวลา เวลา 7.00-12.00 น. (รอบเช้า) สำนักบริการคอมพิวเตอร์ จัดเตรียมทีมรับสมัครสอบ ก.พ. ณ อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ถ่ายภาพโดยคุณอติรัตน์
 15. เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 เม.ย. พ.ศ. 2567 เวลา เวลา 12.30-17.30 น. (รอบบ่าย) สำนักบริการคอมพิวเตอร์ จัดเตรียมทีมรับสมัครสอบ ก.พ. ณ อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ถ่ายภาพโดยคุณอติรัตน์
 16. เมื่อวันพุธที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 9.00 น. รศ.ดร.อนันต์ ผลเพิ่ม รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัล รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักบริการคอมพิวเตอร์ พร้อมด้วย คณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักบริการคอมพิวเตอร์ มอบกระเช้าผลไม้ร่วมแสดงความยินดีแก่ ผศ.ดร.กอบศักดิ์ วันธงไชย คณบดีคณะวนศาสตร์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะวนศาสตร์ ครบรอบปีที่ 88 ณ บริเวณลานน้ำตกหน้าตึกวนศาสตร์ 60 ปี คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ถ่ายภาพโดยคุณอติรัตน์
 17. เมื่อวันพุธที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 9.00-16.00 น. สำนักบริการคอมพิวเตอร์ จัดอบรมคอมพิวเตอร์หลักสูตร "Intermediate Data Literacy รุ่นที่ 1" ณ ห้อง 509 ชั้น 5 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ถ่ายภาพโดยคุณอติรัตน์
 18. เมื่อวันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 9.00 น. รศ.ดร.อนันต์ ผลเพิ่ม รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัล รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักบริการคอมพิวเตอร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักบริการคอมพิวเตอร์ มอบแจกันดอกไม้และกระเช้าผลไม้ร่วมแสดงความยินดีแด่ รองศาสตราจารย์ยืน ภู่วรวรรณ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ และ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ได้รับพระราชทานรางวัลรัตนราชสุดาสารสนเทศ ประจำปี 2566 ณ บริเวณชั้น 7 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ถ่ายภาพโดยคุณอติรัตน์
 19. เมื่อวันอังคารที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 9.00-16.30 น. สำนักบริการคอมพิวเตอร์ จัดค่าย Python ณ ห้อง 301 ชั้น 3 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ถ่ายภาพโดยคุณอติรัตน์
 20. เมื่อวันพุธที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 13.30 น. ประชุมคณะกรรมการคุมสอบข้าราชการของกรุงเทพมหานคร ณ ห้องประชุม 408 ชั้น 4 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ถ่ายภาพโดยคุณอติรัตน์
 21. เมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 12.00-17.15 น. สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ร่วมกับ มศว. และกรุงเทพมหานคร จัดสนามสอบข้าราชการของกรุงเทพมหานคร ณ อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ถ่ายภาพโดยคุณอติรัตน์