การอ่านสื่อ AR

Aurasma (ออรัสม่า) เป็นแอปพลิเคชันสำหรับการสร้างสื่อในโลกแห่งความจริงเสมือน (Augmented Reality : AR) เหมาะสำหรับการพัฒนาสื่อที่ใช้กับอุปกรณ์ประเภทไอโฟน ไอแพด รวมถึงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์พกพาต่าง ๆ ที่ใช้ระบบปฏิบัติการไอโอเอส และแอนดรอย คุณสมบัติพิเศษของออรัสม่า จะเป็นตัวกลางสำหรับการเชื่อมโยงโลกของความจริง และโลกของความจริงเสมือนเข้าด้วยกัน โดยแสดงผลออกมาในรูปแบบสื่อปฏิสัมพันธ์ที่มองเห็น ควบคุม และสัมผัสได้ผ่านทางหน้าจอ ทั้งที่เป็นภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียง การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ ตามที่กำหนดไว้

ฝ่ายฝึกอบรมและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ได้จัดทำเทคนิคการใช้งาน โปรแกรมต่าง ๆ ผ่านสื่อ AR Technology ด้วย Aurasma Studio โดยสามารถดูวิธีการใช้งานได้ที่ เมนูวิธีใช้งาน และสั่งพิมพ์หน้าเทคนิคในแต่ละเรื่อง ที่เมนู สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และสามารถดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานได้ที่เมนู ดาวน์โหลด