กิจกรรม

Digital Literacy สำหรับนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

<< รายละเอียด >>
Digital KU Seminar ครั้งที่ 1 INFORMATION PRIVACY

<< รายละเอียด >>
IT WORKSHOP by OCS/KU & CISCO (การศึกษากับเทคโนโลยี 4.0)

<< รายละเอียด >>
Data Science สำหรับผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

<< รายละเอียด >>
การประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ข้อมูลเพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน สำหรับนักวิเคราะห์ข้อมูล

<< รายละเอียด >>
โครงการพัฒนาความรู้ความสามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับบุคคลทั่วไป ประจำปี 2561

สำนักบริการคอมพิวเตอร์ เปิดหลักสูตรอบรมคอมพิวเตอร์ ให้แก่บุคคลทั่วไป ประจำปี 2561
<< รายละเอียด >>
หลักสูตรเพื่อพัฒนาการครูประจำการ ในสังกัด สพฐ.

สำนักบริการคอมพิวเตอร์ เปิดหลักสูตรอบรมคอมพิวเตอร์ ให้แก่บุคคลทั่วไป ประจำปี 2560 จำนวน 5 หลักสูตร
<< รายละเอียด >>
โครงการพัฒนาความรู้ความสามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับบุคคลทั่วไป ประจำปี 2560

สำนักบริการคอมพิวเตอร์ เปิดหลักสูตรอบรมคอมพิวเตอร์ ให้แก่บุคคลทั่วไป ประจำปี 2560 จำนวน 5 หลักสูตร
<< รายละเอียด >>
โครงการพัฒนาความรู้ความสามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ของบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2560

สำนักบริการคอมพิวเตอร์ เปิดหลักสูตรอบรมคอมพิวเตอร์ ให้แก่บุคลากรของมหาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวน 5 หลักสูตร << รายละเอียด>>
การประกวดผลงาน Digital KU Award ครั้งที่ 1

การประกวดผลงาน Digital KU Award ครั้งที่ 1 การประกวดผลงานด้านนวัตกรรมไอที หัวข้อ “การเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลงานด้วย Digital Form”<< รายละเอียด>>
MIL for Digital KU

ขอเชิญบุคลากรและนิสิต มก. เข้าร่วมสัมมนา หัวข้อ “MIL for Digital KU” วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2559 เวลา 9.00 -12.00 น. ณ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ << รายละเอียด>>
ประชุมสัมมนาทางวิชาการ และประชุมเชิงปฏิบัติการ "การศึกษาไทยเพื่ออนาคต" (Conference for Thailand Education Future) (CTEF2016) 24-25 มิถุนายน 2559 http:/www.ku.ac.th/ctef2016

 งานพิธีเปิด "Digital KU Day : Next Step towards a digital University" : 25 November 2015 http:/www.ku.ac.th/digitalKU
ประชุมสัมมนาทางวิชาการ และประชุมเชิงปฏิบัติการ "การศึกษาไทยเพื่ออนาคต" (Conference for Thailand Education Future) (CTEF2015) 23-24 กรกฎาคม 2558 http:/www.ku.ac.th/ctef2015